РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Бизнес Парк София, Резиденшъл Парк София, Уникредит Булбанк, Мебелни магазини Айко-Моббо, ДЗУ Стара Загора, Интерхотел Бургас, Гранд Хотел Поморие, Интерхотел Хелиос, Бизнес сграда Топ Груп ...

ОВК Консултации и Оптимизации


ПИКС може да се включи във всеки един от етапите на работа около Вашата
ОВК инсталация

Предпроектно проучване на системата
Проектиране
Избор на доставчик
Изграждане
Експлоатация


НО,
най-оптимално за Инвеститора е партньорството с ПИКС да е от самото начало – да се планират всички разходи предварително, избягвайки нуждата от последващ скъп инженеринг и ре-инженеринг на системата.


Консултантски Услуги:

• Представяне на различните видове ОВК системи на световния пазар и тяхното конкретно приложение в България
• Консултация и инженерно обследване на конкретен проект с оглед установяването най-приложимата система
• Подробен анализ на:
  - Първоначална инвестиция
  - Енергийна ефективност на системите
  - Експлоатационни разходи при работа и поддръжка
  - Реален физически живот на актива
  - Възможности за развитие в системата в бъдеще
  - Запознаване с конкретните марки климатични системи спрямо ценовите им нива, качество, пазарно представяне, гаранционно и сервизно обслужване в България