ОВК Консултации и Оптимизации


ПИКС може да се включи във всеки един от етапите на работа около Вашата
ОВК инсталация

Предпроектно проучване на системата
Проектиране
Избор на доставчик
Изграждане
Експлоатация


НО,
най-оптимално за Инвеститора е партньорството с ПИКС да е от самото начало – да се планират всички разходи предварително, избягвайки нуждата от последващ скъп инженеринг и ре-инженеринг на системата.


Консултантски Услуги:

• Представяне на различните видове ОВК системи на световния пазар и тяхното конкретно приложение в България
• Консултация и инженерно обследване на конкретен проект с оглед установяването най-приложимата система
• Подробен анализ на:
  - Първоначална инвестиция
  - Енергийна ефективност на системите
  - Експлоатационни разходи при работа и поддръжка
  - Реален физически живот на актива
  - Възможности за развитие в системата в бъдеще
  - Запознаване с конкретните марки климатични системи спрямо ценовите им нива, качество, пазарно представяне, гаранционно и сервизно обслужване в България


ОВК проектиПроизводствена база на Фикосота Синтез, Шумен
Изграждане на отоплителна и вентилационна система. Обработване на пресния въздух с климатични камери. Топловъздушни апарати.
Алфа Бизнес Център, София
Изграждане на отоплителна, вентилационна и климатична система, котелно на газ и студов център. Четиритръбна система охлаждане и отопление. Обработване на пресния въздух с климатични камери.
Доставка и монтаж на водоохлаждащи агрегати 440 kW и 483 kW, 400 вентилаторни конвектора.
Магазини Айко и Мобо, Бургас
Реинженеринг и изграждане на отоплителна, вентилационна и климатична система, цялостно проектиране на котелно и студов център.
Доставка и монтаж на покривни климатични централи 150 kW, 90 kW, 115 kW – 2 бр., 100 kW
Водоохлаждащ термопомпен агрегат – 72 kW.
Диско клуб "Атриум", Поморие
Реинженеринг и изграждане на отоплителна, вентилационна и климатична система, цялостно проектиране на котелно и студов център.
Доставка и монтаж на покривна климатична централа – 160 kW. Водоохлаждащ термопомпен агрегат – 470 kW
Офис сграда Теси, Шумен
Проектиране и изграждане на климатична и отоплителната инсталация, котелно и студов център.
Доставка и монтаж на водоохлаждащи термопомпени агрегати 30 kW, 17 kW.
30 вентилаторни конвектори
Сграда No.1, "Бизнес парк София"
Изграждане на климатична и отоплителната инсталация, абонатна и студов център. Двутръбна система за отопление и охлаждане.
Доставка и монтаж на модоохлаждащи термопомпени агрегати - 216kW, 145kW – 2 бр.
Сграда No.8, "Бизнес Парк София"
Изграждане на климатична и отоплителната инсталация, 3 абонатни станции и 3 студови центъра. Двутръбна система за отопление и охлаждане.
Доставка и монтаж на водоохлаждащи агрегати – 366 kW - 3 бр., 400 kW, 329 kW, 240 kW
1000 вентилаторни конвектори
Сграда No.9, "Бизнес парк София"
Изграждане на климатична и отоплителната инсталация, абонатна и студов център. Четиритръбна тръбна система за отопление и охлаждане. Обработка на пресен въздух с климатични камери.
Доставка на водоохлаждащи агрегати – 466 kW, 562 kW, 163 kW
400 вентилаторни конвектори
Хотелски комплекс "Глобус-Космос", кк. Сл. Бряг
Реинженеринг и изграждане на отоплителна, вентилационна и отоплителна система, цялостно проектиране на котелно и студов център.
Доставка и монтаж на мултифунционален агрегат за едновременно, независимо производство на студена вода за охлаждане на помещенията и на гореща вода за кухнята и баните – 680 kW super low noise.
Хотелски комплекс "Хелиос 2", кк Златни пясъци
Цялостно изграждане на климатичната инсталация, пълен инженеринг на котелно и студов център.
Доставка и монтаж на водоохлаждащ термопомпен агрегат с оползотворяване на отпадната топлина за производство на гореща вода за кухня, бани и басейн - 530 kW
Гранд Хотел "Поморие"
Проектиране и изграждане на отоплителна и климатична инсталация, котелно, студов център, автоматизирано управление и мониторинг на цялата система.
Доставка и монтаж на 3 агрегата с обща хладилна мощност 1260 kW – мултифункционални за отоплениe, климатизация, затопляне на БГВ и водата на басейните.