РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Бизнес Парк София, Резиденшъл Парк София, Уникредит Булбанк, Мебелни магазини Айко-Моббо, ДЗУ Стара Загора, Интерхотел Бургас, Гранд Хотел Поморие, Интерхотел Хелиос, Бизнес сграда Топ Груп ...
IBM проучване доказва, че експлоатацията на ОВК съоръжения в световен мащаб
използва само 30 до70% от капацитета им
! Нашaтa мисия е да заедно с Вас да намерим най-добрата комбинация от максимален комфорт с предсказуеми инвестиционни и ниски експлоатационни ОВК разходи.

ЗА ИНВЕСТИТОРА ЧЕСТО Е НЕЯСНО
Смисълът на ОВК инсталацията в сградата – един скъп и дълготраен актив
Информация за най-новите поколения ОВК системи и тяхната функционалност
Предимствата на енергийно спестяващите системи и прогнозирането на постоянни енергийни разходи
Възможностите за съвременно управление и автоматизация
Правилен избор на подходящата система спрямо функционалното предназначение на сградата
Спазването и най-вече разглеждането в перспектива на нормативни изисквания в ОВК оборудването

ПИКС

• Провежда пълен анализ на съвременни ОВК системи
• Изпълнява ОВК проекти с оборудване на световни марки в бранша
• Изготвя независими консултации относно избор на ОВК доставчик и изпълнител
• Консултира по възникнали проблеми на вече изградени и работещи инсталации
• Оптимизира съществуващи инсталации с оглед подобряване на енергийните разходи
• Обслужва технически цялостно големи и малки ОВК инсталации в цялата страна